Správná manipulace

Správná manipulace s novorozencem a kojencem dle metodiky Evy Kiedroňové – Nežná náruč rodičů.

Pro:

Nastávající rodiče a rodiče s dětmi do cca 4 měsíce věku.

Cíl:

Naučit rodiče správně manipulovat a pracovat s dítětem v souladu s jeho potřebami, vývojovými možnostmi a také s nejnovějšími poznatky v oblasti psychomotorického vývoje.

Co se v lekcích naučíte?

Z hlediska manipulace s dítětem je tedy nutné porozumět a zvládnout správné základní techniky v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem.

Jedná se tedy konkrétně o nácvik správných technik a poloh určených:

 • ke zvedání a pokládání dítěte,
 • k přenášení z místa na místo,
 • k chování a uklidňování v náruči či peřince,
 • k polohování dítěte,
 • k otáčení ze zad na bříško a zpět s různou dopomocí dle věku a schopností dítěte,
 • k přebalování a oblékání,
 • ke kojení,
 • k odpočinku,
 • k navázání sociálního kontaktu,
 • k mytí obličeje nebo zadečku,
 • k předávání druhé osobě,
 • k přebírání z náruče druhé osoby,
 • ke koupání…

Cena lekce (60 min): 200Kč

Lektor:

Petra Drábková – Instruktor psychomotorického vývoje dítěte a cvičitel psychomotoriky (Akreditační osvědčení – od Evy Kiedroňové)

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poradíme. Kontaktujte nás!

Co je správná manipulace?

Je to správný způsob zvedání, přenášení, chování, pokládání, komunikace, přebalování, oblékání, krmení, držení k odříhnutí, koupání, ukládání ke spánku a předávání či přebírání dítěte v souladu s jeho potřebami, vývojovými možnostmi a také s poznatky v oblasti psychomotorického vývoje, a to v nejdůležitějším období v životě člověka, to je do jednoho roku.

Proč je správná manipulace tak důležitá?

Život, vývoj, zdraví i spokojenost dítěte v prvním roce života ovlivňujeme z velké části naší manipulací po celý den i noc. Osud dítěte v těchto oblastech je tedy jednoznačně a doslova „v našich rukou“, tak proč se svým dítětem nezacházet správně?

Běžná manipulace používaná v naší společnosti je často chybná a nebere ohled na potřeby a psychomotorickou vyspělost dítěte. Aniž bychom chtěli, můžeme dítěti ublížit. Například fakt, že běžně používaná „SVISLÁ POLOHA“ k nošení, chování, odříhávání těch nejmenších dětí (a to až do 9. měsíce života!) je VELMI NEVHODNÁ, je zcela opomíjen. Také časné posazování, předčasné stavění na nohy či používání nevhodných pomůcek ovlivňuje negativně celkový vývoj dítěte…

Proto je velmi důležité se o správných praktikách dozvědět co nejvíce informací a také je co nejdříve prakticky zvládnout.